Hypnoseffect       - direct en effectief -

Hypnose bij kinderen 

Kinderen blijken erg goed te reageren op hypnose, vaak zelfs beter dan volwassenen. Dat komt omdat kinderen een levendige fantasie en creatieve verbeelding hebben. Ook is het zogenaamde “kritisch denken” bij kinderen nog minder ontwikkeld. Dat maakt hen gevoeliger voor de suggesties die een therapeut hen geeft. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep. Behandelingen kunnen daardoor korter duren dan bij volwassenen, maar voor het kind zelf is het vaak prettiger als de behandeling over twee of meer sessies wordt gespreid. De eerste keer ben ik immers nog een vreemde voor hen en vinden ze het spannend en onwennig. 

Het is belangrijk dat je als ouder weet wat de therapie inhoudt, en ook voor het kind zelf. Bij het intake-gesprek zal daarom uitgebreid uitleg worden gegeven aan jou en je kind samen, maar tijdens de hypnosesessie blijf jij, de ouder,  in de wachtkamer of op de achtergrond. Na afloop kan je kind zelf aan jou of jullie vertellen hoe hij/zij het heeft ervaren en alles wat het er over kwijt wil. Ik hanteer deze werkwijze, omdat vertrouwen van het kind en de wetenschap dat zijn/haar privacy wordt gerespecteerd belangrijk is voor het slagen van de sessie. Het kind moet zich tijdens de sessie volkomen vrij voelen en niet verplicht om rekening te houden met een aanwezige ouder. Denk aan eventuele gevoelens van schaamte, schuld of verdriet, waarvan het liever niet wil dat ouders dit weten of waarmee het hen niet wil belasten.

In de regel wordt ook een zelfhypnose-techniek aangeleerd, zodat het kind zichzelf kan helpen als dit nodig is. Die techniek wordt ook duidelijk aan jou als ouder uitgelegd, zodat je je kind daarbij kunt ondersteunen als dat nodig is. Jouw houding is ook na afloop van de sessie bijzonder belangrijk: toon nadrukkelijk – in woord en daad - vertrouwen in het kind en in het bereikte resultaat. Als je er over praat, doe dit dan in positieve zin; uit geen kritiek of twijfel over de uitkomst en al zeker niet over de beleving, motivatie of capaciteiten van je kind, omdat dit het resultaat van de sessie teniet kan doen.

Als je een afspraak wil maken voor je kind, of als je al een afspraak gemaakt hebt, dan is het belangrijk om jezelf en je kind goed voor te bereiden. De hypnose heeft alleen kans van slagen als het kind zélf gemotiveerd is om het probleem op te lossen. Dat wil zeggen: als jij als ouder last hebt van gedragingen  van het kind, maar het kind zelf ervaart het niet als probleem, dan heeft hypnotherapie geen zin.

Kinderen vinden hypnose heel plezierig en de respons op behandeling is meestal snel. Naast vermindering van de klachten worden ook het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole er meestal door verhoogd. Er is een lange lijst van aandoeningen en klachten waarbij hypnose bij kinderen gebruikt kan worden.

- leerproblemen

- concentratieproblemen

- angsten

- slaapproblemen

 - stress

- verlegen zijn

- overgewicht (in samenwerking met diëtist)

- faalangst, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen

- nagelbijten, duimzuigen

- bedplassen

- eczeem

- onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn

- stotteren

- en veel meer.....
Duur van de sessie: 60 tot 90 minuten)

Kosten: 130 euro