Hypnoseffect       - direct en effectief -

Hoeveel sessies heb ik nodig?


Dat hangt in de eerste plaats af van het  probleem, maar vaak merk je na 1 sessie direct verschil. Veel problemen zijn zelfs al snel met 1 of 2 sessies volledig opgelost; dat is een voordeel van directe hypnose-technieken. Een ander probleem heeft er misschien wat meer nodig omdat er andere zaken zijdelings kunnen meespelen. 

Ook de medewerking van de cliënt en het vertrouwen dat hij/zij stelt in de therapeut zijn van cruciaal belang. Je moet bereid zijn je aan de hypnose over te geven en de suggesties van de therapeut zo goed mogelijk op te volgen. Daarvoor is vertrouwen een absolute noodzaak. Hypnose werkt namelijk niet als je reserves of twijfels hebt of je wel in hypnose wil, of als je geen klik hebt met de therapeut. Meld dit dus gewoon, als dit het geval is! 

Soms is tijdens het intake-gesprek al aan te geven of meerdere sessies nodig zijn, met name als het probleem complex is. Ook bij afvallen is het vaak fijn om na enige tijd opnieuw een sessie te doen om kleine aanpassingen te doen of het afvalproces een nieuwe, extra boost te geven. Maar dit is voor iedereen verschillend. Het hangt af van het gewenste gewichtsverlies of je persoonlijke situatie en je bepaalt het altijd zelf. 

De virtuele maagband is een traject van 4 sessies. Die staan bij voorbaat vast.

De Yager Code® vereist soms één, soms meerdere sessies, maar gemiddeld zijn het er drie. 


Eventuele vervolgsessies die wel gepland, maar later niet nodig blijken te zijn, kunnen altijd kosteloos geannuleerd worden.