Hypnoseffect       - direct en effectief -

IEMT (Integral Eye Movement Therapy)


Bij IEMT worden door middel van specifieke oogbewegingen nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Emoties waar je op dit moment last van hebt, maar die zijn gekoppeld aan situaties of ervaringen uit het verleden, kunnen daardoor aanzienlijk verminderen of zelfs verdwijnen. Zo kun je eindelijk oude emotionele ballast loslaten en ook anders naar de toekomst kijken.

IEMT is niet hetzelfde als EMDR. Beide therapieën werken met oogbewegingen, maar het grootste verschil is dat bij IEMT geen herbeleving van de traumatische ervaring nodig is, of het bespreken daarvan. Je werkt nl. uitsluitend met de emoties die je nu, in het heden ervaart, maar die (soms onbewust) zijn gekoppeld aan een herinnering of ervaring uit je verleden. De negatieve lading van deze ervaringen of herinneringen worden door de specifieke oogbewegingspatronen geneutraliseerd of sterk verminderd. Hierdoor heb je minder stress of angst. Je ervaart meer rust en positiviteit.

IEMT is geschikt voor mensen die last hebben van traumatische ervaringen of negatieve herinneringen. De omvang of ernst kan per persoon verschillen, maar het vormt in alle gevallen een belasting of belemmering bij het welzijn en/of functioneren van die persoon.
IEMT helpt o.a. bij de volgende klachten:
- Traumatische ervaringen
- Negatieve gevoelens zoals schuld, schaamte, spijt, boosheid, frustratie enz.
- Stressreductie
- Depressie
- Rouwverwerking
- Angsten
- Futloosheid en geestelijke vermoeidheid

In juni 2023 is op de universiteit van Maastricht een onderzoek naar IEMT gestart, met de bedoeling de positieve effecten wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Hiervoor worden hersenscans gemaakt van proefpersonen voor en na een IEMT-behandeling. Eerste scans lieten al zeer goede resultaten zien. Meerdere onderzoeken volgen nog en worden o.a. gefinancierd door Stichting Universiteitsfonds Limburg.

In 2018 vond al eerder een verkennend onderzoek plaats naar het effect van IEMT op een stress gerelateerde vorm van psoriasis. Een enkele sessie bleek al zeer succesvol. (bron: september nummer van ‘Journal of Experiential Psychotherapy)  Dit onderzoek wordt nu herhaald bij een grotere groep proefpersonen.

Ik integreer IEMT meestal in een hypnosesessie. Je kunt echter ook een afspraak maken voor een losse IEMT-sessie. Hoewel IEMT zeer snel en effectief werkt, kunnen soms meerdere sessies nodig en wenselijk zijn. Dit hangt af van de aard en omvang van de klacht en verschilt dus per persoon.
Meer weten? Bel of mail me gerust. Je kunt ook een afspraak maken voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.


Duur van een gecombineerde sessie (IEMT en hypnose): 60 tot 90 minuten). Kosten: 135 euro

Duur van een losse IEMT-sessie: 45 tot 75 minuten. Kosten: 90 euro