Hypnoseffect       - direct en effectief -

Yager Code®


Yager therapie® of Yager Code® is vernoemd naar dr. Edwin Yager Ph.D (professor aan de medische factulteit in San Diego) en is een "zachte", discrete en kortdurende therapievorm die zowel losstaand als geïntegreerd kan worden in andere behandelmethoden, zoals bijvoorbeeld ook hypnotherapie. Kenmerkend voor de Yager Therapie® is dat het probleem of de klacht bij de bron wordt aangepakt waardoor symptomen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. 

Yager Code® werkt als een virusscanner op de PC. Het zoekt in je onderbewustzijn naar oorzaken en bronnen die daarin zijn opgeslagen en die belemmeringen of klachten veroorzaken. Vervolgens wordt die informatie ('delen' genoemd) gewijzigd en aangepast aan de meest recente inzichten en kennis. Daarmee wordt het probleem of de klacht bij de wortel aangepakt en vervolgens opgelost. 

Voordelen van een behandeling met de Yager Code® :

- het werkt zonder pijnlijke herbelevingen van trauma's of negatieve gebeurtenissen.

- het is discreet: de therapeut hoeft niet precies op de hoogte te zijn van het probleem.

- het werkt zonder formele inleiding en trance en is dus verenigbaar met nagenoeg elke geloofsovertuiging.

- het is kortdurend, één tot enkele behandelingen volstaan voor bijna elke aandoening.

- het kan zowel op locatie als ook vanuit de thuissituatie worden uitgevoerd. Indien mogelijk vindt de eerste behandeling bij voorkeur in mijn praktijkruimte plaats. Eventuele vervolgsessies kunnen via Skype of Facetime worden gedaan. 

De Yager Code® is géén hypnotherapie, maar kan echter wel daarbij worden gebruikt. Cliënten die liever niet in hypnose willen om welke reden dan ook, kunnen baat vinden bij de Yager-methodiek. Duur van de sessie: onbekend. Een eerste sessie duurt het langst, eventuele vervolgsessies duren korter omdat niet steeds opnieuw een intake en kennismaking hoeft plaats te vinden. Vervolgsessies zijn ook meestal bedoeld om te 'fine-tunen'. 

Kosten: 145 euro per sessie

Voor meer info: kijk op www.yager-therapie.nl